Άλιμος Online

Το «Μοντεσσοριανό Σπίτι Αλίμου» ανήκει στην Εκπαιδευτική Πρωτοβουλία

Το «Μοντεσσοριανό Σπίτι Αλίμου» ανήκει στην Εκπαιδευτική Πρωτοβουλία

Η Εκπαιδευτική Πρωτοβουλία είναι μία Αστική Μη Κερδοσκοπική  Εταιρεία, που ιδρύθηκε το 2006 στην Ελλάδα από μια μικρή ομάδα γονέων που είχαν όραμα ένα σχολείο για τα παιδιά τους.

Σκοπός της Εταιρείας είναι η στήριξη της εκπαίδευσης στην Ελλάδα επί μη κερδοσκοπικής βάσεως, σύμφωνα με το εκπαιδευτικό σύστημα της Δρ. Μαρίας Μοντεσσόρι, όπως ορίζεται από την “Association Montessori Internationale” (AMI).

Η Μοντεσσοριανή μέθοδος προσφέρει μια ολοκληρωμένη εκπαίδευση. Ξεκινάει από τη γέννηση του παιδιού, προετοιμάζοντάς το για την είσοδό του στην κοινωνία ως ένα υπεύθυνο, ολοκληρωμένο άτομο, σίγουρο για τον εαυτό του, αυτοπειθαρχημένο και συμπονετικό για τον κόσμο του και το περιβάλλον του. Αποτελεί μια προσέγγιση που πηγάζει από το βαθύ σεβασμό προς το άτομο και το ανθρώπινο έργο, ενθαρρύνοντας κάθε παιδί  να ανακαλύψει τις κρυφές δυνατότητές του και να εκφράσει αυτά που το κάνουν μοναδικό.

Info: Γρηγ. Αυξεντίου 14, Άλιμος – 210 9885838

Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του alimosonline.gr - Οποιαδήποτε αναπαραγωγή περιεχομένου απαιτεί την έγγραφη συγκατάθεση του συντάκτη. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο info@alimosonline.gr