Συμβουλές

Αγγλικά ναι! Όμως από ποια ηλικία;

Αγγλικά ναι! Όμως από ποια ηλικία;

Η γνώση της αγγλικής έχει καταστεί αναγκαία και απαραίτητη όσο και τα υπόλοιπα σχολικά μαθήματα καθώς καλύπτει ένα ευρύ επαγγελματικό φάσμα στις χώρες που δεν είναι επίσημη γλώσσα.

Ωστόσο δεν είναι λίγες οι φορές που η εκμάθησή της χρήζει ιδιαίτερης προσοχής από γονείς και εκπαιδευτικούς.

Όταν μιλούμε για γνώση της αγγλικής ως πρώτης ξένης γλώσσας δεν μιλούμε απλά για κατανόηση της αλλά κυρίως για παραγωγή της πρώτα προφορική και στη συνέχεια γραπτή. Άλλωστε κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με την μητρική μας γλώσσα την οποία πρώτα ομιλούμε και στην συνέχει γράφουμε. Συνεπώς πρωτεύον στόχος ενός οργανωμένου και σύγχρονου κέντρου ξένων γλωσσών είναι οι μικροί μαθητές του να επικοινωνούν την αγγλική γλώσσα με τρόπο φυσικό σαν να ήταν η μητρική τους.

Όμως ποια είναι όμως η καταλληλότερη ηλικία και ποιες πρέπει να είναι προδιαγραφές της διδακτικής διαδικασίας ώστε ένα παιδί να εισαχθεί  σε ένα διαφορετικό γλωσσικό σύστημα από αυτό της μητρικής του γλώσσας;

Είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο πως μέχρι και την ηλικία των 10 ετών τα παιδιά έχουν περισσότερες πιθανότητες να κατακτήσουν μία ξένη γλώσσα από ότι σε μεγαλύτερη ηλικία. Αυτός πιθανότατα είναι και ο λόγος που στην πλειοψηφία των χωρών της Ευρωπαϊκής ένωσης, η ηλικία έναρξης εκμάθησης ξένης γλώσσας και συγκεκριμένα της αγγλικής  είναι τα 5 έτη.

Το διδακτικό σύστημα με τη σειρά του θα πρέπει να σέβεται απόλυτα τις μαθησιακές ιδιαιτερότητες των παιδιών αυτής της ηλικίας καθώς και τις ιδιαιτερότητες που προκύπτουν από την εποχή στην οποία τα παιδιά διδάσκονται.

Στα κέντρα ξένων γλωσσών The Scholars group KANAKARI μέσα από τα 40 και πλέον χρόνια εμπειρίας, έχουν αναπτύξει είναι ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών για τους πολύ μικρούς μαθητές το οποίο βασίζεται στους εξής άξονες:

  1. Αγγλόφωνη εξειδικευμένη καθηγήτρια ώστε να παιδιά να εκτίθενται στην σωστή προφορά των λέξεων και φράσεων.
  2. Βιωματικό και κιναισθητικό μάθημα ώστε κάθε τι που διδάσκεται να διεγείρει όλες τις αισθήσεις των μαθητών.
  3. Εφαρμογή του Νευρογλωσσικού προγραμματισμού (NLP) ώστε το μάθημα να είναι αποτελεσματικό σε κάθε είδους μαθησιακό τύπο του παιδιού
  4. Παιχνίδι στο μάθημα ώστε τα παιδιά να αγαπήσουν τη διαδικασία και τη γλώσσα. Εκτός αυτού, στο τέλος του χρόνου, συμμετέχουν στις αγγλόφωνες εκδηλώσεις του σχολείου.
  5. Εφαρμογή της αιχμής της τεχνολογίας ώστε το μάθημα τα συμβαδίζει με τα ερεθίσματα που δέχονται στην καθημερινότητα τους. Για παράδειγμα, τα παιδιά βλέπουν εκπαιδευτικά βίντεο στην τάξη, έχουν το ατομικό τους tablet, ενώ  οι αγαπημένοι τους χαρακτήρες ζωντανεύουν μέσω της εικονικής πραγματικότητας (AR) κ.α.

Λόγω της φύσεως των νηπιακών μαθημάτων κάποιο παιδί μπορεί να ενταχθεί οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμεί μέσα στο χρόνο. Η δε συμμετοχή του στα τμήματα Live! Starters (νηπιακά) του σχολείου είναι εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά από το www.kanakari.com

 

Τηλ. επικοινωνίας 2109851001

www.kanakari.com

The Scholars group ΚΑΝΑΚΑΡΗ: Καλαμακίου 6, Άλιμος