Ειδήσεις και νέα του Αλίμου

Η ΚΕΔΕ στηρίζει τις ενέργειες των Δήμων Αλίμου και Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης για το ύψος των οικοδομών

Η ΚΕΔΕ στηρίζει τις ενέργειες των Δήμων Αλίμου και Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης για το ύψος των οικοδομών

Θέση πήρε η ΚΕΔΕ απαντώντας σε σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος σχετικά με το νέο οικοδομικό σχεδιασμό.

Ο νέος οικοδομικός σχεδιασμός περιέχει άρθα που επιτρέπουν τη χορήγηση ευεργετημάτων ύψους για κτίρια τα οποία πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια.

Αυτά τα άρθα προστέθηκαν ώστε σε πυκνοκατοικημένες περιοχές οι νέες οικοδομές μπορούν να έχουν δικαίωμα παραπάνω ύψους (με αποτέλεσμα παραπάνω ωφέλιμα τετραγωνικά μέτρα) αν ελευθερώσουν χώρο για πράσινο στο οικόπεδο τους. Δηλαδη αν υπάρξει μία μικρότερη κάλυψη του οικοπέδου και δωθεί περισσότερος χώρος για πράσινο.

Αυτές οι διατάξεις έχουν νόημα σε περιοχές όπως η Κυψέλη όπου υπάρχει έλλειψη ελεύθερου χώρου. Ωστόσο σε μία περιοχή όπως ο Άλιμος που ούτως ή άλλως οι οικοδομές έχουν ελεύθερο χώρο περιμετρικά γίνεται κατάχρηση αυτών των διατάξεων ώστε να ανεγερθούν πολύ ψηλά κτίρια. Αυτή η πρακτική των εργολάβων έχει ήδη αλλιώσει των χαρακτήρα σε αρκετές γειτονές του Αλίμου και ο Δήμος έχει ήδη κάνει ενέργειες με σκοπό την αποτροπή της χρήσης αυτών των διατάξεων.

Ωστόσο δεν είναι μόνο ο Δήμος Αλίμου που έχει λάβει μέτρα. Στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, αποφασίστηκε να ανασταλεί μερικώς η έκδοση οικοδομικών αδειών στις περιπτώσεις που γίνεται χρήση των εν λόγω άρθρων του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού και ιδιαίτερα στη σωρευτική τους χρήση.

Στις 19 Μαρτίου το Υπουργείο Περιβάλλοντος προέβη στην έκδοση απαράδεκτης ανακοίνωσης με τίτλο «Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων περί κινήτρων του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ΝΟΚ)» μέσω της οποίας προσπαθεί να εκφοβίσει τους δήμους και να ακυρώσει εν γένει τη θεσμική λειτουργία και την αποστολή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της χώρας.

Σε απάντηση της ανακοίνωσης του Υπουργείου η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, εξέδοσε την παρακάτω ανακοίνωση:

"Η ΚΕΔΕ συμμετέχει δια εκπροσώπου της μετά από απόφαση του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κου Ευθυμίου Μπακογιάννη στην ομάδα εργασίας για την επανεξέταση των κινήτρων του ΝΟΚ και συμβάλει με την ανελλιπή παρουσία της στις συνεδριάσεις, εκπροσωπώντας πάντα την Τοπική Αυτοδιοίκηση, στην θετική κατεύθυνση της αναθεώρησης των κινήτρων του ΝΟΚ, με γνώμονα την ενίσχυση της κλιματικής ουδετερότητας, με την ταυτόχρονη προστασία των πόλεών μας από την υπερδόμηση που έχουν προκαλέσει τα κίνητρα αυτά.

Οι θέσεις που εκφράζονται από την εκπροσώπησή μας στις συνεδριάσεις της ομάδας, αφορούν τις θέσεις της ΚΕΔΕ όπως άλλωστε αυτές έχουν διατυπωθεί σε προηγούμενη ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. της και κατ’ επέκταση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της χώρας. Σε καμία περίπτωση δεν εκφράζουν την προσωπική άποψη των εκπροσώπων μας και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του δημοσίου διαλόγου.

Σε ότι αφορά τις εργασίες της επιτροπής, ενώ η παραγωγική διαδικασία διαλόγου και ανταλλαγής απόψεων βρίσκεται σήμερα, σε ώριμο στάδιο προς ολοκλήρωση, η ανακοίνωση του Υπουργείου ανατρέπει τον προγραμματισμό της ομάδας και αναφέρει πως: «αναμένεται να συμπεριλάβει στην εξέτασή της και τα στοιχεία που θα προκύψουν από επερχόμενες αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, σχετικά με διατάξεις του ΝΟΚ» δηλαδή, παραπέμπει μονομερώς το τελικό πόρισμα της ομάδας εργασίας σε χρονικό ορίζοντα πέραν του έτους, χωρίς αυτό να έχει συζητηθεί σε καμία συνεδρίαση της ομάδας.

Στη συνέχει το Υπουργείο αλαζονικά και απερίσκεπτα προτρέπει έμμεσα τους πολίτες να εκδώσουν οικοδομικές άδειες, με βάση τα κίνητρα του ΝΟΚ, αγνοώντας την απόφαση του Ε΄Τμήματος του ΣτΕ που τις καθιστά αντισυνταγματικές δημιουργώντας τον κίνδυνο, αν υιοθετηθούν οι θέσεις τους να προκληθούν στο άμεσο μέλλον και μέχρι την τελική απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ αμέτρητες δικαστικές διενέξεις μεταξύ όμορων ιδιοκτητών, αφού είναι προφανές και αναπόφευκτο ότι κάθε άδεια η οποία τυχόν εκδίδεται με βάση τις επίμαχες διατάξεις, θα προσβάλλεται με βάση το σκεπτικό των αποφάσεων του Ε΄ μήματος ΣτΕ από τους γείτονες, οι οποίοι  θίγονται από τα «bonus» του Ν.Ο.Κ.

Αντιθέτως, η Τοπική Αυτοδιοίκηση παραλαμβάνει τα ηνία και προτίθεται να προστατεύσει τους πολίτες αποτελεσματικά, χωρίς να αναστείλει συλλήβδην την οικοδομική δραστηριότητα, με σκοπό να αποτρέψει περιβαλλοντικά «τετελεσμένα»,  προς όφελος της νομιμότητας και της ασφάλειας δικαίου.

Τέλος, η ΚΕΔΕ διαμαρτύρεται έντονα για την απαράδεκτη απόπειρα του Υπουργείου να ακυρώσει το ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως αυτός περιγράφεται από το άρθρο 102 του Συντάγματος της Ελλάδας και την προτροπή όπως αυτή διατυπώνεται στην ανακοίνωση: «Οι αιρετοί εκπρόσωποι των τοπικών κοινωνιών οφείλουν να είναι χρήσιμοι αρωγοί της Πολιτείας όπως και των συμφερόντων των συμπολιτών τους. Οφείλουν να μην κινδυνολογούν και να μην προβαίνουν σε αυθαίρετες αποφάσεις που πλήττουν εν τέλει το αναφαίρετο συνταγματικό δικαίωμα της ιδιοκτησίας». Μια φράση που ακυρώνει το θεσμικό μας ρόλο και καταστρατηγεί κάθε έννοια διοικητικής αυτοτέλειας των δήμων.

Καλούμε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, να ανακαλέσει την απαράδεκτη ανακοίνωσή της και να σεβαστεί την καταστατική θέση των αιρετών εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, την εγγύτερη προς την κοινωνία βαθμίδα διακυβέρνησης της χώρας."