Ειδήσεις και νέα του Αλίμου

Εργασίες αποψίλωσης και καθαρισμού θα πραγματοποιηθούν σήμερα στην πλατεία Έλλης

Εργασίες αποψίλωσης και καθαρισμού θα πραγματοποιηθούν σήμερα στην πλατεία της οδού Αθ. Διάκου

Εργασίες αποψίλωσης θα πραγματοποιηθούν στη μικρή πλατεία που βρίσκεται στην διασταύρωση των οδών Αθανασίου Διάκου και Τσουκανέλη στο Καλαμάκι.

Οι εργασίες αφορούν στην αποψίλωση της χαμηλής βλάστησης (χόρτα και ζιζάνια) η οποία δυσχερένει τον καθαρισμό.

Αντίστοιχες εργασίες πραγματοποιήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες και στα πρανή του ρέματος Αγίου Δημητρίου.

Σημείωμα που βρίσκεται τοποθετημένο πάνω στις κόκκινες κορδέλες ενημερώνει τους οδηγούς να μην σταθμεύουν το αυτοκίνητό τους στο σημείο έως και σήμερα το μεσημέρι.