Ειδήσεις και νέα του Αλίμου

Τι υλικά ανακυκλώνουμε στις γωνιές ανακύκλωσης;

Τι υλικά ανακυκλώνουμε στις γωνιές ανακύκλωσης;

Πολλοί ίσως έχουμε περάσει από κάποια γωνιά ανακύκλωσης που βρίσκεται στο Δήμο μας, όμως τι ακριβώς είναι και ποιος ο σκοπός της;

Μια Γωνιά Ανακύκλωσης αναφέρεται σε έναν δημόσιο ή ιδιωτικό χώρο μικρού μεγέθους, χωρίς περίφραξη ή άλλες κατασκευές, όπου οι πολίτες μπορούν να αποθέτουν ανακυκλώσιμα αστικά απόβλητα ή χρησιμοποιημένα αντικείμενα σε κατάλληλους κάδους. Αυτά τα υλικά στη συνέχεια συλλέγονται από τον Δήμο για επαναχρησιμοποίηση, προετοιμασία για ανακύκλωση ή επαναχρησιμοποίηση.

Η λειτουργία των γωνιών ανακύκλωσης είναι να συμβάλλουν στην αύξηση του ποσοστού ανακύκλωσης συγκεκριμένων κατηγοριών αποβλήτων, όπως πλαστικά, μέταλλα, χαρτί/χαρτόνι, γυαλί, με σκοπό τη μείωση της χρήσης χώρων τελικής διάθεσης. Επιπλέον, προορίζονται για την εξυπηρέτηση των πολιτών στη χωριστή απόθεση ανακυκλώσιμων υλικών και την ενίσχυση της ενεργού συμμετοχής τους στη διαδικασία της ανακύκλωσης.

Επιπλέον, αυτοί οι χώροι θα λειτουργήσουν ως κέντρα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών, καθώς και των μαθητών που θα έχουν τη δυνατότητα να τις επισκέπτονται.