Ειδήσεις και νέα του Αλίμου

Τα βήματα για την υλοποίηση του παράκτιου πάρκου στον Φαληρικό Όρμο

Τα βήματα για την υλοποίηση του παράκτιου πάρκου στον Φαληρικό Όρμο

Μια σειρά από βήματα πρέπει να γίνουν για να βγει στον αέρα ο διαγωνισμός για τα έργα Β`φάσης ανάπλασης του Φαληρικού Όρμου που ολοκληρώνει την ανάπλαση του παράκτιου μετώπου της περιοχής και τη δημιουργία του παράκτιου πάρκου στο Φάληρο.

Το έργο εντάχθηκε την περασμένη εβδομάδα στο ΕΣΠΑ 2014-2020 και η χρηματοδότηση των 365 εκατ. ευρώ αφορά και τις δύο φάσεις του έργου. Η πρώτη φάση των 110 εκατ. ευρώ όπου τα έργα βρίσκονται σε φάση ολοκλήρωσης (είμαστε περίπου στο 95%) και η δεύτερη φάση των 255 εκατ. ευρώ όπου αφορά στη Β`φάση των έργων.

Για να φτάσουμε στην προκήρυξη του διαγωνισμού θα χρειαστεί να ολοκληρωθεί η διαδικασία ωρίμανσης και λήψης όλων των απαραίτητων εγκρίσεων. Το έργο εκτιμάται ότι θα δημοπρατηθεί εντός του 2023.

Η ολοκλήρωση του διαγωνισμού λογικά θα είναι το 2024 καθώς ο μέσος όρος από την προκήρυξη μιας δημοπράτησης μέχρι την υπογραφή της σύμβασης είναι περίπου 12 μήνες.

Το έργο θα έχει διάρκεια 36 μήνες, οπότε στην καλύτερη περίπτωση θα είναι έτοιμο το 2027 (χωρίς να υπολογίζονται τυχόν παρατάσεις στις εργασίες). Στην εγκριτική απόφαση ως ημερομηνία λήξης της πράξης ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2030. H συνέχεια χρηματοδότησης του έργου θα ενταχθεί στο ΕΣΠΑ 2021-2027.

Η ιστορία του έργου

Σήμερα αυτό που αντικρύζει κάποιος ή κάποια στο Φαληρικό Όρμο είναι την παρουσία κάποιων τσιμεντένιων σκεπάστρων τα οποία δημιουργήθηκαν κατά την πρώτη φάση των εργασιών. Στη δεύτερη και τελική φάση το αντικείμενο είναι η δημιουργία ενός παράκτιου μητροπολιτικού πάρκου από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας μέχρι το Στάδιο Tae Kwon Do.

Ένα βασικό στοιχείο του νέου παράκτιου πάρκου θα είναι η σύνδεση του με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος μέσω την υφιστάμενης Εσπλανάδας. Είναι μια πεζογέφυρα που ενώνει το παραλιακό μέτωπο του Φαλήρου με το ΚΠΙΣΝ.

Θα πρέπει να θυμηθούμε πως οι προσπάθειες για την υλοποίηση του έργου ξεκίνησαν σχεδόν παράλληλα με την κατασκευή του Κέντρου Πολιτισμού ΙΣΝ το 2013 αλλά τότε δεν έγινε εφικτό να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ.

Στη συνέχεια για να μπορέσει να υλοποιηθεί,έσπασε σε δύο φάσεις και το 2017 δημοπρατήθηκαν τα έργα πρώτης φάσης (έργα υποδομών) και ξεκινήσε με ανάδοχο την ΑΚΤΩΡ. Φορέας Υλοποίησης είναι η Περιφέρεια Αττικής.

Ποιο είναι το έργο

Μαζί με το Μητροπολιτικό Πάρκο του Ελληνικού θα αποτελούν τους δύο βασικούς πνεύμονες πρασίνου στην παράκτια ζώνη της Αθήνας. Το έργο αφορά στην ολοκληρωμένη ανάπλαση του μετώπου του πολεοδομικού συγκροτήματος της πρωτεύουσας προς τον Φαληρικό όρμο.

Ο σχεδιασμός αφορά στην ανάπλαση του πάρκου βασιζόμενος σε θεματικές λειτουργικές ενότητες που αναπτύσσονται πέριξ των πέντε διαμηκών αξόνων – βασικές πύλες εισόδου στο πάρκο -που συμβολίζουν τη συνέχεια της κίνησης από και προς την πόλη.

Τα κυριότερα επιμέρους έργα που συνθέτουν το ολοκληρωμένο έργο ανάπλασης του Φαληρικού Όρμου συνοψίζονται ως εξής:

Β. έργα ανωδομής και διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και λιμενικά έργα. (Β ́φάση)

Οι προβλεπόμενες αναπλάσεις μεγάλης κλίμακας αφορούν σε έργα:
(α) διαμορφώσεων τοπίου, εγκαταστάσεων περιβάλλοντος χώρου και εργασιών φύτευσης, καθώς και αναγκαίων έργων υποδομής. Δηλαδή έργα που κυρίως αφορούν στην «επιδερμίδα» της όλης περιοχής ανάπλασης – έκτασης συνολικής 536.860 στρεμμάτων – που στόχο έχουν την περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής και τη δημιουργία ενός Πάρκου μητροπολιτικής κλίμακας στον Φαληρικό Όρμο,

(β) οικοδομικών, ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών του υποστηρικτικού κτιριακού έργου του Πάρκου που αναλύεται σε: (β1) νέα κτιριακά έργα ανωδομής επιφανείας 3.957,30τμ και συνοδών βοηθητικών υπογείων χώρων επιφανείας 865,30 τμ, (β2) στέγαστρα επιφανείας 810 τμ.
(β3) υπόγειους χώρους στάθμευσης επιφανείας 30.930 τμ, (β4) αναδιαρρυθμίσεις και εργασίες βελτίωσης των υφιστάμενων κτιρίων της Ζώνης ΙΙ, καθώς και (β5) ειδικές κατασκευές.

Οι αναπλάσεις αφορούν επίσης έργα:

(γ) πεζογεφυρών (στον Ιλισό, στο δυτικό κανάλι προς Κηφισό και στις πάνω από τις δεξαμενές νερού), που εξασφαλίζουν τη σύνδεση των επιμέρους ζωνών και την εσωτερική κινητικότητα εντός του Πάρκου,

(δ) οδοποιίας αποκλειστικά εντός της Ζώνης του πάρκου (ήτοι εσωτερικές οδοί Χώρου Ανάπλασης, με ασφαλτική επιφάνεια κύλισης), υπαίθριων χώρων στάθμευσης μηχανοκίνητων δίκυκλων και προσβάσεων των υπόγειων χώρων στάθμευσης, με τα συναρτώμενα έργα
υποδομής.

(ε) υδραυλικά έργα εντός της ζώνης του πάρκου (αποχέτευση όμβριων, περιβάλλοντα χώρου, αποχέτευση ακαθάρτων, πρωτεύον και δευτερεύον δίκτυο άρδευσης, και τροφοδοσία δεξαμενών αναψυχής).

(στ) Λιμενικών έργων, καθώς και όλες τις αναγκαίες συμπληρωματικές μελέτες αυτών, σε τελικό στάδιο φυσικού σχεδιασμού. Τα έργα αυτά αφορούν σε προβλήτες, νησίδες, διαμορφώσεις παραλίας κ.λπ., στις ζώνες Ι και ΙΙ (Μοσχάτο και Καλλιθέα μέχρι τη ναυταθλητική μαρίνα), που συμπληρώνουν την όλη ανάπλαση στο θαλάσσιο μέτωπο της πόλης, εξαιρουμένων των διαμορφώσεων της «επιδερμίδας» των εντός θαλάσσης έργων.

 

Πηγή: ypodomes.com