Ειδήσεις και νέα του Αλίμου

Εκλογή μελών του Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου

Εκλογή μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου

Την Κυριακή στις 18:00 θα διεξαχθεί μία ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλίμου.

Την Κυριακή 9 Ιανουαρίου στην αίθουσα Βασίλη Κατσή θα γίνει μία δια ζώσης συνεδρίαση ώστε να εκλεχθούν:

  • Μέλη του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γραμματέας)
  • Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής (τακτικά και αναπληρωματικά)
  • Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (τακτικά και αναπληρωματικά)