Ειδήσεις και νέα του Αλίμου

Νέο Δημαρχείο στον Άλιμο

Nέο Δημαρχείο για τον Δήμο Αλίμου

Ο Δήμος Αλίμου προγραμματίζει την υλοποίηση του έργου «Ανέγερση Δημαρχείου με ανάπλαση ευρύτερης περιοχής» μέσω χρηματοδότησης από το πρόγραμμα «Α.ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών.

O σχεδιασμός του Δήμου αφορά το ιδιόκτητο οικόπεδο που βρίσκεται επί της οδού Θουκυδίδου 73 και Υψηλάντου, στον Δήμο Αλίμου, συνολικής επιφάνειας 1.666,82 τ.μ., επί του οποίου προβλέπεται ανέγερση πενταώροφου εμβληματικού κτιρίου με πέντε επίπεδα υπογείων. Η δόμηση κυρίων χώρων είναι 2.333,55 τ.μ. και κατανέμεται σε έξι (6) επίπεδα. Επίσης, προβλέπονται τέσσερα επίπεδα υπόγειων χώρων γκαράζ και βοηθητικών χρήσεων που καλύπτουν εμβαδό 820,21x4=3.280,82 τ.μ.

Σκοπός της ανέγερσης νέου Δημαρχείου είναι η επαρκής και βέλτιστη δυνατή εξυπηρέτηση των αναγκών των πολιτών και της πόλης του Αλίμου.

Σημειώνεται ότι κάθε Δημαρχείο αποτελεί κεντρικό σημείο αναφοράς για την τοπική διοίκηση, την διεκπεραίωση υποθέσεων των πολιτών, την εξυπηρέτηση των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, την άσκηση πολεοδομικών κ.α. ρυθμιστικών αρμοδιοτήτων, τη ρύθμιση της λειτουργίας των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος και την είσπραξη τελών από αυτά, τον προγραμματισμό έργων για δημιουργία και συντήρηση των υποδομών της πόλης κ.ο.κ. 

Δηλαδή ο χώρος του Δημαρχείου αποτελεί κομβικό σημείο για την οργάνωση και τη ρύθμιση της ζωής στην πόλη, αλλά και χώρο με πλείστες μεταβάσεις πολιτών κ.α. εξυπηρετούμενων από και προς αυτό.  Η σκοπιμότητα εκτέλεσης του εν λόγω έργου προκύπτει και από το γεγονός ότι σήμερα οι υπηρεσίες του Δήμου είναι διάσπαρτες σε διάφορα μισθωμένα κτίρια, με αποτέλεσμα να υπάρχει διοικητικός και λειτουργικός κατακερματισμός, αυξημένες λειτουργικές δαπάνες, καθυστερήσεις στην παραγωγής δημοτικού έργου, σημαντική απώλεια χρόνου για τη μετάβαση πολιτών και εργαζομένων από το ένα σημείο στο άλλο για την εξυπηρέτηση τους, γεγονός που δυσχεραίνει την αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών του Δήμου και τη διοικητική του ικανότητα.

Επιπλέον, η μίσθωση των κτιρίων επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου και προκαλεί σημαντικά λειτουργικά έξοδα. Επομένως, με την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου, θα υπάρξει η απαιτούμενη οργάνωση και συγκέντρωση των υπηρεσιών του Δήμου σε ένα ενιαίο ιδιόκτητο κτίριο, με αποτέλεσμα την κατακόρυφη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών, την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου, τη γρήγορη και αποτελεσματική επικοινωνία των εργαζομένων μεταξύ τους και ταυτόχρονα την εξοικονόμηση πόρων (οικονομίες 4 κλίμακας), ενώ ο Δήμος δεν θα χρειάζεται να μισθώνει ακίνητα για την προσωρινή στέγαση των υπηρεσιών του.

Ωφελούμενοι του προτεινόμενου έργου θα είναι όλοι οι Δημότες, οι κάτοικοι του Αλίμου, αλλά και οι από άλλες περιοχές διερχόμενοι πολίτες.

Ο Δήμαρχος Ανδρέας Κονδύλης στο Δημοτικό Συμβούλιο της 29ης Σεπτεμβρίου του 2021 είπε:

«Εξετάζουμε δυνατότητες πρακτικές ανέγερσης νέου Δημαρχείου σε άλλο σημείο της πόλης μας.  Στο σημείο που είναι τώρα το Δημαρχείο έχουμε εξαντλήσει τη δόμηση. 

Το Δημαρχείο μας είχε φτιαχτεί  όταν ο Άλιμος είχε πληθυσμό 15,000 ανθρώπων, (ενώ τώρα η πόλη μας αριθμεί περίπου 60,000) και οι ανάγκες μας σήμερα είναι περισσότερες. Έχουμε φτιάξει πολεοδομία, έχουμε φτιάξει κοινωνικές υπηρεσίες, ήδη λειτουργούμε σε νοικιασμένους χώρους δεξιά και αριστερά, δεν έχουμε ενιαίο αρχείο.

Υπάρχει ανάγκη νέου Δημαρχείου, που θα συγκεντρώσει όλες τις υπηρεσίες, θα γίνει οικονομία κλίμακας, θα είναι το "Σπίτι του Δημότη". 

Θα είναι ένας χώρος που θα μπορούμε να κάνουμε εκδηλώσεις, με αίθουσα εκδηλώσεων  όπως έχουν όλα τα Δημαρχεία,  ένας χώρος όπου θα μπορούμε να έχουμε το αρχείο  της πολεοδομίας  και όλων των υπηρεσιών και για όλους αυτούς τους λόγους εξετάζουμε εναλλακτικές δυνατότητες ανέγερσης νέου Δημαρχείου».