Ειδήσεις και νέα του Αλίμου

Στην οδό Κανάρη «επέστρεψε» η λαϊκή αγορά της Τρίτης

Στην οδό Κανάρη «επέστρεψε» η λαϊκή αγορά της Τρίτης

Στη χειμερινή της τοποθεσία επέστρεψε η λαϊκή αγορά της Τρίτης στο Καλαμάκι.

Μετά την 31η Αυγούστου, οι πάγκοι και οι έμποροι μεταφέρονται από την οδό Χειμάρρας στην οδό Κανάρη.

Η λαϊκή αγορά του Καλαμακίου μεταφέρεται δύο φορές φορές τον χρόνο.

Από 31 Αυγούστου έως και την 1η Μαϊου βρίσκεται στην οδό Κανάρη και τους υπόλοιπους μήνες βρίσκεται στην οδό Χειμάρρας.