Ειδήσεις και νέα του Αλίμου

Με 4 θέματα συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης

Με 4 θέματα συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης

Την Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης μας.

Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί την Τετάρτη στις 17:00, δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:

1ο ΘΕΜΑ Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 18/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής

2ο ΘΕΜΑ Παράταση σύμβασης απασχόλησης ασκούμενων δικηγόρων

3ο ΘΕΜΑ Α’ Κατανομή λειτουργικών δαπανών ποσού 78.232,28 για λειτουργικές δαπάνες Σχολικών μονάδων στις Σχολικές Επιτροπές σύμφωνα με την αρ. πρωτ 11204/12-02-2021 Απόφαση Υπ.Εσωτ.

4ο ΘΕΜΑ Καθορισμός του ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων κινητής τηλεφωνίας έτους 2021 για τους δικαιούχους του Δήμου