Ειδήσεις και νέα του Αλίμου

Κεκλεισμένων των θυρών θα γίνει η νέα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Κεκλεισμένων των θυρών θα γίνει η νέα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Κεκλεισμένων των θυρών θα συνεδριάσει την Τετάρτη 29 Ιουλίου το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης μας.

Στη συνεδρίαση θα συζητηθούν 17 θέματα της ημερήσιας διάταξης, τα οποία είναι:

1ο ΘΕΜΑ Αποδοχή και κατανομή ΚΑΠ μηνός Ιουλίου 2020.

2ο ΘΕΜΑ 9 η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αλίμου έτους 2020 (απόφ. Ε.Ε.).

3ο ΘΕΜΑ 10η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Αλίμου έτους 2020 (αποφ. Ο.Ε.).

4ο ΘΕΜΑ Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.). (αποφ. Ε.Π.Ζ.)

5ο ΘΕΜΑ Έγκριση απολογισμού Κληροδοτήματος Μπενάκη έτους 2019 (απόφαση Ο.Ε.).

6ο ΘΕΜΑ Έγκριση της από 24/07/2020 γνωμοδότησης της Επιτροπής Διαχείρισης του Κληροδοτήματος Μπενάκη.

7ο ΘΕΜΑ Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 160/2019 απόφασης Δ.Σ. με τίτλο: «Έγκριση Απολογισμού οικονομικής χρήσης 2018 της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλίμου».

8ο ΘΕΜΑ Μεταβίβαση στην Ο.Ε. της αρμοδιότητας λήψης απόφασης περί μείωσης του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού του πρώτου εδαφίου του ά. 1 §1 του ν. 25/1975 (ΦΕΚ Α' 74/1975), δυνάμει του ά. 37 §9 (ΦΕΚ 68/20-03-2020).

9ο ΘΕΜΑ Επιχορήγηση της Αθλητικής Ένωσης Καλαμακίου Αλίμου (ΑΕΚΑ) από τον Δήμο Αλίμου, για συνέχιση της συνδιοργάνωσης των πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων για το έτος 2020.

10ο ΘΕΜΑ Έγκριση πρακτικού επιτροπής εκκαθάρισης άχρηστου υλικού.

11 ο ΘΕΜΑ Κοπή ενός (1) πεύκου επί της οδού Αγίου Δημητρίου 80.

12ο ΘΕΜΑ Κοπή ή μη ενός πεύκου επί της οδού Μεσολογγίου 45.

13ο ΘΕΜΑ Κοπή ή μη δύο (2) ελαιόδεντρων επί της οδού Ν. Πλαστήρα 3.

14ο ΘΕΜΑ Κοπή ή μη δύο πεύκων στη συμβολή των οδών Νίκης και Υψηλάντου 11.

15ο ΘΕΜΑ Κοπή τριών ξερών δένδρων σε διάφορα σημεία και κοινόχρηστους χώρους του Δήμου.

16ο ΘΕΜΑ Κοπή ενός (1) πεύκου επί της οδού Πυθαγόρα 18.

17ο ΘΕΜΑ Χορήγηση και ανανέωση θέσεων στάθμευσης λόγω αναπηρίας