Ειδήσεις και νέα του Αλίμου

Ελληνικό: Η Hard Rock International ανακοίνωσε πως αναστέλλεται ο διαγωνισμός για το καζίνο

Ελληνικό: H Hard Rock International ανακοίνωσε πως αναστέλλεται ο διαγωνισμός για το καζίνο

Αναστέλλεται η πρόοδος του διεθνή πλειοδοτικού διαγωνισμού για το καζίνο στο Ελληνικό από την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), κατόπιν της προσφυγής της Hard Rock International.

Η Επταμελής σύνθεση της ΑΕΠΠ έκρινε ότι «η προσφυγή περιέχει συγκεκριμένους λόγους και αιτιάσεις με τις οποίες αποδίδονται στην προσβαλλόμενη απόφαση σοβαρές πλημμέλειες που χρήζουν επισταμένης αξιολόγησης».

Όπως αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση:
«Η Επιτροπή επιφυλάσσεται να εκδώσει την οριστική απόφασή της επί της Προσφυγής,’’…..διότι ενόψει και της σπουδαιότητας των τιθέμενων νομικών και πραγματικών ζητημάτων απαιτείται προηγουμένως ενδελεχής σε έκταση αυτοτελής και σε συνδυασμό μεταξύ τους μελέτης…’’. Η αιτιολογία της εκδοθείσας Απόφασης αναδεικνύει τη σοβαρότητα, καθώς και τη νομική και πραγματική θεμελίωση της Προσφυγής της Hard Rock International».

Tην περασμένη εβδομάδα η Hard Rock International είχε καταθέσει προδικαστική προσφυγή στην Ελλάδα αναφορικά με την απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) για το καζίνο στο Ελληνικό.