Ειδήσεις και νέα του Αλίμου

Σημαντικές κανονιστικές διατάξεις για την εύρυθμη λειτουργία της πόλης μας

Σημαντικές κανονιστικές διατάξεις για την εύρυθμη λειτουργία της πόλης μας

Kατά την υπ’ αριθ. 22 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε την  23η Οκτωβρίου 2019, προτάθηκαν και εγκρίθηκαν ομόφωνα σημαντικές κανονιστικές διατάξεις για την εύρυθμη λειτουργία της πόλης μας.

Οι διατάξεις που εγκρίθηκαν αφορούσαν :

- Τα ανακυκλώσιμα και τα οργανικά απορρίμματα των καταστημάτων

- Τα τροχοφόρα που δεν φέρουν πινακίδα κυκλοφορίας και είναι σταθμευμένα σε δημόσιο κοινόχρηστο χώρο, δρόμο ή, πεζοδρόμιο.

-Την φθορά δημοτικής περιουσίας (προστατευτικά κολωνάκια και κιγκλιδώματα)

-Τα ηχεία που είναι τοποθετημένα σε εξωτερικούς χώρους

Για όλες τις ανωτέρω ενέργειες  το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο να προβεί σε κάθε περαιτέρω ενέργεια.

Κατωτέρω, παραθέτουμε τα  πρακτικά, με την αναλυτική περιγραφή του κάθε θέματος, υπογεγραμμένα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Στέφανο Διαμαντή και τα μέλη του Δ.Σ.  

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τα πρακτικά του Δ.Σ