Ειδήσεις και νέα του Αλίμου

Η εξέλιξη των εργασιών για την αποκατάσταση του παραλιακού πεζόδρομου

Η εξέλιξη των εργασιών για την αποκατάσταση του παραλιακού πεζόδρομου

Σε εξέλιξη εξακολουθούν να είναι οι εργασίες για την προστασία του παραλιακού πεζόδρομου, οι οποίες συνεχίζονται με ήπιο αλλά σταθερό ρυθμό.

Ήδη από το προηγούμενο χρονικό διάστημα – και στο τμήμα που δείχνει να έχει ολοκληρωθεί η τοποθέτηση των φυσικών ογκόλιθων – είναι εμφανής η σύνδεση-ενοποίηση της νέας κατασκευής (λιθορριπή) με τα υλικά της δομής του παραλιακού πεζόδρομου (επιφανειακά και υπόστρωμα).

Πλέον, προς το βόρειο τμήμα, φαίνεται να έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες για την παρούσα φάση:

Για τον λόγο αυτό, η φορτηγίδα με τον γερανό και τους φυσικούς ογκόλιθους, μετατοπίστηκε νοτιότερα:

Εκεί, άρχισε και συνεχίστηκε η κατά μήκος της ακτής τοποθέτηση ογκόλιθων:

Οι λειτουργίες της φύσης όμως, όπως δείχνει η παρακάτω φωτογραφία, υποδεικνύουν – όπως συμβαίνει σε όλα και πάντοτε – ότι η προστασία του υπάρχοντος κρηπιδώματος-κυματοθραύστη-πεζόδρομου, πρέπει να επεκταθεί (ένθεν και ένθεν) με την τοποθέτηση φυσικών ογκολίθων (όχι τεχνητών, για πιο φυσική εικόνα του περιβάλλοντος)

Κυρίως όμως, να κατασκευαστούν προσήνεμοι κυματοθραύστες, πραγματικοί αυτή τη φορά και όχι όπως ο πεζόδρομος που λειτουργούσε και ως κυματοθραύστης.  Να είναι επάλληλοι και σε συγκεκριμένη διάταξη, προκειμένου σε αυτούς να εκτονώνεται και να κατακερματίζεται όλη η δυνητική και δυναμική ενέργεια που δημιουργείται με την ταλάντευση των θαλασσίων μαζών, δηλαδή τα κύματα. Με τον τρόπο αυτό, οι κυματισμοί δεν θα συνεχίζουν προς την παραλία και τον παραλιακό πεζόδρομο.

 

Ρεπορτάζ και φωτογραφίες: Στάθης Κατσίπης για το Alimos Online