Ειδήσεις και νέα του Αλίμου

Τη Δευτέρα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο – Τα θέματα που θα συζητηθούν

Τη Δευτέρα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο – Τα θέματα που θα συζητηθούν

Τη Δευτέρα 7 Οκτωβρίου θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης μας.

Στις 21:00, στην Αίθουσα Βασίλη Κατσή, θα συζητηθούν τα παρακάτω 18 θέματα:

1ο ΘΕΜΑ Αποδοχή και κατανομή ποσών από τους Κ.Α.Π. Σεπτεμβρίου 2019.

2ο ΘΕΜΑ Έγκριση πρακτικού διενέργειας κλήρωσης για τον ορισμό μελών επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑNAΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΩΝ».

3ο ΘΕΜΑ Έγκριση όρων διαδημοτικής προγραμματικής σύμβασης (α.99 Ν.3852/2010) μεταξύ Δήμου Αλίμου και Δήμου Σερίφου για την εκτέλεση του έργου «Ανάπτυξη ολοκληρωμένης υποδομής για την φιλοξενία ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) στις παραλίες του Δήμου Σερίφου» και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για υπογραφή της.

4ο ΘΕΜΑ 11η Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2019.

5ο ΘΕΜΑ 14η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Αλίμου έτους 2019.

 6ο ΘΕΜΑ Επικαιροποίηση της Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου 264/2017 αναφορικά με τους συμβασιούχους – «παρατασιούχους» του Δήμου Αλίμου.

7ο ΘΕΜΑ Εκλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης.

8ο ΘΕΜΑ Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων της μειοψηφίας που θα συμμετέχουν στη σύνθεση της Εκτελεστικής Επιτροπής κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 4018/2011.

 9ο ΘΕΜΑ Ορισμός μελών Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλίμου».

10ο ΘΕΜΑ Ορισμός μελών Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλίμου».

11ο ΘΕΜΑ Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου και του αναπληρωτή του ως Προέδρου στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας.

12ο ΘΕΜΑ Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε.

13ο ΘΕΜΑ Ορισμός εκπροσώπου ή εκπροσώπων που θα απαρτίζουν την Γενική Συνέλευση της ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε.

14ο ΘΕΜΑ Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ).

15ο ΘΕΜΑ Καθορισμός ύψους μηνιαίων εξόδων παράστασης Προέδρων και Αντιπροέδρων Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Αλίμου.

16ο ΘΕΜΑ Συμπλήρωση της 278/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

17ο ΘΕΜΑ Έγκριση μίσθωσης ακινήτων για της ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου.

18ο ΘΕΜΑ Έγκριση της υπ’ αριθμ. 29/2019 μελέτης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ».

Ωστόσο, πριν την έναρξη του Δ.Σ, θα πραγματοποιηθεί μία ειδική συνεδρίαση στις 20:00. Τα 2 θέματα προς συζήτηση είναι:

1ο ΘΕΜΑ Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2017.

2ο  ΘΕΜΑ Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2018.