Ειδήσεις και νέα του Αλίμου

Με τη σύσταση του Δημοτικού Λιμενικού Γραφείου ανοίγει ο δρόμος για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της παραλίας

Με τη σύσταση του Δημοτικού Λιμενικού Γραφείουα ανοίγει ο δρόμος για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της παραλίας

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 10 Ιουλίου, το Δημοτικό Συμβούλιο Αλίμου ψήφισε ομόφωνα τη σύσταση Δημοτικού Λιμενικού Γραφείου. 

Πρόκειται για μία πολύ σημαντική ενέργεια που αφορά τη διοίκηση και τη διαχείριση του αιγιαλού και της παραλίας, που θα δίνει στο Δήμο αρμοδιότητες να προχωρά αυτόνομα σε λύσεις προβλημάτων σχετικών με τον αιγιαλό και την παραλία. 

Το Δημοτικό Λιμενικό Γραφείο, θα είναι μια υπηρεσία ενσωματωμένη απευθείας στο οργανόγραμμα του Δήμου, μια υπηρεσιακή μονάδα που θα αναλαμβάνει να λύνει θέματα ζώνης λιμένα. Ως εκ τούτου, σε προβλήματα – όπως η υποχώρηση του κρηπιδώματος του παραλιακού πεζόδρομου – επειδή δεν θα είναι πλέον αρμοδιότητα της Κτηματικής Υπηρεσίας του Δημοσίου – ο Δήμος θα μπορεί να προχωρήσει σε ενέργειες και εργασίες για την αντιμετώπισή τους. Κάτι, που μέχρι σήμερα δεν επιτρεπόταν να γίνει.

Μετά την λήψη της χθεσινής ομόφωνης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, θα αναμένεται να εκδοθεί Κοινή Υπουργική Απόφαση η οποία να το επιτρέπει αυτό στον Δήμο  και ακολούθως, με συνεχόμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου τον Σεπτέμβριο, θα γίνει τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, για να συσταθεί η αυτοτελής μονάδα για τη διαχείριση της παραλιακής ζώνης.

 

Ελισάβετ Μιτσού