Ειδήσεις και νέα του Αλίμου

Τα 21 θέματα που θα συζητηθούν την Τετάρτη στο Δημοτικό Συμβούλιο

Τα 21 θέματα που θα συζητηθούν την Τετάρτη στο Δημοτικό Συμβούλιο

Το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης θα συνεδριάσει την Τετάρτη 10 Ιουλίου στις 20:00.

Η συνεδρίαση θα γίνει στην αίθουσα  Βασίλη Κατσή (οδός Φαν Βάικ και Λεωφόρος Ποσειδώνος) και θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα:

1ο ΘΕΜΑ       8η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αλίμου έτους 2019.

2ο ΘΕΜΑ       10η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Αλίμου έτους 2019.

3ο ΘΕΜΑ       Έγκριση ισολογισμού χρήσης 2012 του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Αλίμου.

4ο ΘΕΜΑ       2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Αλίμου.

5ο ΘΕΜΑ       Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης Β’ τριμήνου οικ. έτους 2019 ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Αλίμου.

6ο ΘΕΜΑ       Υπαγωγή ή μη της εταιρείας με την επωνυμία «AKANΘUS ΙΚΕ» στις εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις για τους στεγασμένους και μη στεγασμένους χώρους της.

7ο ΘΕΜΑ       Έγκριση της υπ’ αριθμ. 12/2019 Πράξης της Επιτροπής επιλογής υποτρόφων του κληροδοτή-ματος «ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΜΠΕΝΑΚΗ» και ορισμός ποσού υποτρόφου για το σχολικό έτος 2018 - 2019.

8ο ΘΕΜΑ       Διαγραφή ποσού από τους Βεβαιωτικούς Καταλόγους.

9ο ΘΕΜΑ       Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Δ 104».

10ο ΘΕΜΑ     Έγκριση πρακτικού διενέργειας κλήρωσης για τον ορισμό μελών της Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ».

11ο ΘΕΜΑ     Αιτιολογική έκθεση για τροποποίηση σύμβασης για την προμήθεια «Δημιουργία Νησίδων Ασφαλείας».

12ο ΘΕΜΑ     Σύσταση Δημοτικού Λιμενικού Γραφείου.

13ο ΘΕΜΑ     Έγκριση διενέργειας και εξειδίκευση πίστωσης για την διοργάνωση της μουσικοθεατρικής παράστασης για τη Σοφίας Βέμπο, με τίτλο «το αμπαζούρ το θαλασσί».

14ο ΘΕΜΑ     Έγκριση διενέργειας για διοργάνωση σεμιναρίου «Προπονητική προσέγγιση στις αναπτυξιακές ηλικίες με σύγχρονες, καινοτόμες μεθόδους και ο ρόλος του γονέα ως αρωγός αυτής της προσπάθειας» και εξειδίκευση πίστωσης.

15ο ΘΕΜΑ     Έγκριση διενέργειας και εξειδίκευση πίστωσης για την διοργάνωση συναυλίας με τη Νικόλ Σαραβάκου.

16ο ΘΕΜΑ     Εξειδίκευση πιστώσεων.

17ο ΘΕΜΑ     Αίτημα για έκτακτη επιχορήγηση ποσού 60.000 € στον Θ.Ο.Π.Α.Α από τον Δήμο Αλίμου.

18ο ΘΕΜΑ     Ανανέωση αδειών και χορήγηση νέων αποκλειστικών θέσεων στάθμευσης.

19ο ΘΕΜΑ     Εγκατάσταση νέου επίγειου υποσταθμού Μ.Τ. τύπου compact.

20ο ΘΕΜΑ     Τροποποίηση - Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 169/2019 Απόφασης Δημ. Συμβουλίου με θέμα: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αλίμου στη διοργάνωση και τελετή βράβευσης “THE BIZZ AWARDS - BIZZ AMERICAS 2019” που θα διεξαχθεί στον Άγιο Φραγκίσκο των Η.Π.Α το διάστημα 23 και 24 Αυγούστου 2019, κάλυψης δαπανών μετακίνησης, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης των εκπροσώπων του Δήμου και εξειδίκευση σχετικών πιστώσεων.

21ο ΘΕΜΑ     Έγκριση υποβολής πρότασης στη πρόσκληση “Δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων” με κωδικό πρόσκλησης 14.6i.26.2-4.1 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.