Ειδήσεις και νέα του Αλίμου

Τα 21 θέματα που θα συζητηθούν αύριο στο Δημοτικό Συμβούλιο

Τα 21 θέματα που θα συζητηθούν αύριο στο Δημοτικό Συμβούλιο

Το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης μας θα συνεδριάσει αύριο, Τετάρτη 5 Ιουνίου.

Στις 20:00, στην αίθουσα Δ.Σ «Βασίλη Κατσή», θα συζητηθούν τα παρακάτω 21 θέματα:

1o ΘΕΜΑ Αποδοχή και κατανομή Κ.Α.Π. μηνός Μαΐου 2019.

2ο ΘΕΜΑ 1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. ΘΟΥΚΥΔΙΔΕΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ (σχετ. 22/2019 αποφ. Δ.Σ. ΘΟΠΑΑ).

3ο ΘΕΜΑ 5 η Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος Δήμου Αλίμου έτους 2019 (αποφ. Ε.Ε.).

4ο ΘΕΜΑ 7 η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Αλίμου έτους 2019 (αποφ. Ο.Ε.).

5ο ΘΕΜΑ Έγκριση Απολογισμού οικονομικής Χρήσης 2018 της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλίμου.

6ο ΘΕΜΑ Έγκριση Απολογισμού οικονομικής Χρήσης 2018 της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλίμου.

7ο ΘΕΜΑ Λήψη απόφασης για διαγραφή ποσού από Βεβαιωτικό Κατάλογο.

8ο ΘΕΜΑ Έγκριση του υπ’ αριθμ. 2/2019 πρακτικού Επιτροπής Εκκαθάρισης Άχρηστου Υλικού.

9ο ΘΕΜΑ Επιχορήγηση Συλλόγου Εργαζομένων Αλίμου.

10ο ΘΕΜΑ Έκτακτη επιχορήγηση προς τα Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπ/σης.

11o ΘΕΜΑ Έγκριση παράτασης σύμβασης για την περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων και μεταφορά τους σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής Ο.Τ.Κ.Ζ. (σχετ. 75/2019 αποφ. Ο.Ε.).

12ο ΘΕΜΑ Χορήγηση παράτασης συμβατικού χρόνου περαιώσεως του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ».

13ο ΘΕΜΑ Υπαγωγή της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΚΤΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΑΛΙΜΟΣ Α.Ε.» στις εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις για τους στεγασμένους και μη στεγασμένους χώρους της (σχετ. 78/2019 αποφ. Ο.Ε.).

14ο ΘΕΜΑ Διεκδίκηση και συνδιοργάνωση ιστιοπλοϊκών αγώνων διεθνούς κύρους.

15ο ΘΕΜΑ Λήψη απόφασης επί της ασκηθείσας αναίρεσης από το Δήμο κατά της υπ’ αριθ. 2055/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (τακτική διαδικασία - εφέσεις), λόγω εκδόσεως από το Συμβούλιο της Επικρατείας αρνητικής απόφασης για τους διεκδικούντες τα δώρα και τα επιδόματα.

16ο ΘΕΜΑ Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αλίμου στη διοργάνωση και τελετή βράβευσης “THE BIZZ AWARDS - BIZZ AMERICAS 2019” που θα διεξαχθεί στον Άγιο Φραγκίσκο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής το διάστημα 23 και 24 Αυγούστου 2019, κάλυψης δαπανών μετακίνησης, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης των εκπροσώπων του Δήμου και εξειδίκευση σχετικών πιστώσεων.

17ο ΘΕΜΑ Κοπή ή μη ενός (1) δένδρου κουκουναριάς στη συμβολή των οδών Θερμοπυλών 1 και Μπιζανίου.

18ο ΘΕΜΑ Έγκριση 1 ου ΑΠΕ – Τακτοποιητικού και 1 ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Δ 106».

19ο ΘΕΜΑ Έγκριση 4ου ΑΠΕ – Τακτοποιητικού του έργου "Βελτίωση δικτύου πεζοδρόμων περιοχής Αμπελακίων του Δήμου Αλίμου.

20ο ΘΕΜΑ Εγκατάσταση νέου επίγειου υποσταθμού Μ.Τ. τύπου compact.

21ο ΘΕΜΑ Παράταση της σύμβασης για την υλοποίηση του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2017» για τον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα» και του ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) και εξουσιοδότηση για την υπογραφή της.