Ειδήσεις και νέα του Αλίμου

Έργο αναμόρφωσης και ανάπλασης της περιοχής, με την σύνδεση των οδών Τσόχα και Οδυσσέα Ελύτη

Έργο αναμόρφωσης και ανάπλασης της περιοχής, με την σύνδεση των οδών Τσόχα και Οδυσσέα Ελύτη

Σε εξέλιξη είναι οι εργασίες της διάνοιξης και διαμόρφωσης της περιοχής, για την υλοποίηση του Ρυμοτομικού Σχεδίου με την σύνδεση των οδών Τσόχα και Οδυσσέα Ελύτη.

Το συγκεκριμένο τμήμα της περιοχής είχε παραμεληθεί –με ό,τι συνεπάγεται αυτό–  παρότι ο σχεδιασμός του προβλέπετο από την εποχή της έγκρισης του Ρυμοτομικού Σχεδίου.

Στην παρούσα φάση του έργου, έχουν ολοκληρωθεί οι χωματουργικές εργασίες, κατασκευάστηκαν οι απαιτούμενοι τοίχοι αντιστήριξης των παρακείμενων ιδιοκτησιών, μετατοπίστηκαν οι στύλοι της ΔΕΗ στις κατάλληλες θέσεις, τοποθετήθηκαν τα κράσπεδα, ετοιμάστηκε η υπόβαση των πεζοδρομίων και συνεχίζονται συστηματικά οι εργασίες για την ολοκλήρωση του έργου.

Ενός έργου που θα αλλάξει σε μεγάλο βαθμό την μορφή και την κυκλοφορία της περιοχής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Ρυμοτομικό Σχέδιο. Συγκεκριμένα, με την διάνοιξη και την κυκλοφοριακή σύνδεση των οδών Τσόχα και Οδυσσέα Ελύτη, θα μειωθεί ο κυκλοφοριακός φόρτος των γύρω δρόμων και ιδιαίτερα της συμβολής με την οδό Επτανήσου, όπου είναι τα σχολικά συγκροτήματα.

Ακόμη –όπως προβλέπεται στο Ρυμοτομικό Σχέδιο– το πάρκο που υπάρχει μεταξύ των οδών Παύλου Μελά και Νικηφόρου Βρεττάκου (που ξεκινά από την οδό Επτανήσου), θα επεκταθεί ενιαίο μέχρι την οδό Τσόχα (όπου το συγκεκριμένο έργο), κατόπιν απαλλοτρίωσης της αντίστοιχης απαιτούμενης έκτασης, με συνέπεια να διαμορφωθεί ένας μεγαλύτερος χώρος πρασίνου και αναψυχής μικρών και μεγάλων.

Συνολικά, θα είναι ένα «νέο κομμάτι» της πόλης μας!