Ειδήσεις και νέα του Αλίμου

Τα 16 θέματα που θα συζητηθούν απόψε στο Δημοτικό Συμβούλιο

Τα 16 θέματα που θα συζητηθούν απόψε στο Δημοτικό Συμβούλιο

Απόψε, στις 20:30 θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης μας.

Στην αίθουσα Βασίλη Κατσή που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Φαν Βάικ και Λ. Ποσειδώνος, θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ο ΘΕΜΑ Α’ Κατανομή λειτουργικών δαπανών ποσού 82.336,31 € για λειτουργικές δαπάνες Σχολικών μονάδων στις Σχολικές Επιτροπές σύμφωνα με την αρ. πρωτ 13524/26-02-2019 Απόφαση Υπ.Εσωτ.

2ο ΘΕΜΑ Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης Δ’ τριμήνου οικονομικού έτους 2018 ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΛΙΜΟΥ.

3ο ΘΕΜΑ Υπαγωγή ή μη της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ Χ.-ΓΑΤΣΙΑΣ Δ. Ο.Ε.» στις εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις για τους στεγασμένους και μη στεγασμένους χώρους της (αποφ. Ο.Ε.).

4ο ΘΕΜΑ Υπαγωγή ή μη της εταιρείας με την επωνυμία «NOVA EVENTIS Μ.Ε.Π.Ε.» στις εποχιακές λειτουργούσες επιχειρήσεις για τους στεγασμένους και μη στεγασμένους χώρους της (αποφ. Ο.Ε.).

5ο ΘΕΜΑ Παράταση μίσθωσης ακινήτου που καλύπτει ανάγκες της Δ/νσης Κοινωνικής Αντίληψης (Β΄ΚΑΠΗ).

 6ο ΘΕΜΑ 3 η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019 (απόφ. Ε.Ε.).

 7ο ΘΕΜΑ 4 η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Αλίμου έτους 2019 (αποφ. Ο.Ε.).

8ο ΘΕΜΑ Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στον άξονα προτεραιότητας «Ανέγερση ή/και αποκατάσταση Δημοτικών Κτιρίων» με τίτλο «Ανέγερση και Επανάχρηση δημοτικών κτιρίων».

9ο ΘΕΜΑ Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας".

10ο ΘΕΜΑ Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου "Συντήρηση πεζοδρομίων σε κεντρικά σημεία του Δήμου".

 11ο ΘΕΜΑ Έγκριση για την κάλυψη δαπανών μετάβασης και διαμονής μαθητών 2ου Γυμνασίου Αλίμου στη Λευκωσία στα πλαίσια του προγράμματος «Ελλάδα-Κύπρος Ομογένεια: Εκπαιδευτικές Γέφυρες».

12ο ΘΕΜΑ Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους.

13ο ΘΕΜΑ Εξειδίκευση πιστώσεων.

14ο ΘΕΜΑ Πρόταση τροποποίησης υψομετρικής μελέτης οδού Ιατρού Σπηλιόπουλου μεταξύ των Ο.Τ. Γ510 – Γ570 (Κ122-Κ88). (αποφ. Ε.Π.Ζ.)

15ο ΘΕΜΑ Απόφαση για την εφαρμογή της Κ.Υ.Α Φ.15/27268/Δ1 Υπουργών Παιδείας και Οικονομικών (ΦΕΚ Β’ 623/26-02-2019) περί ορισμού δήμων εφαρμογής δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2019-2020, σύμφωνα με το από 22/11/2018 πρακτικό της τριμερούς επιτροπής.

16ο ΘΕΜΑ Ένταξη του Δήμου Αλίμου στο Δίκτυο Πόλεων χωρίς Trafficking.