Αναμνήσεις

Οι Πρόσκοποι Καλαμακίου μπροστά στην εκκλησία της Μεταμόρφωσης του Σωτήρα, όταν η συγκεκριμένη εκκλησία δεν είχε ακόμη την σημερινή της μορφή. Η φωτογραφία είναι της δεκαετίας του ’60.