Αναμνήσεις

Διαφήμιση για πωλήσεις οικοπέδων στη Γλυφάδα με προκαταβολή 2-4 δρχ. τον πήχυ

Διαφήμιση για πωλήσεις οικοπέδων στη Γλυφάδα με προκαταβολή 2-4 δρχ. τον πήχυ

Διαφήμιση για πωλήσεις  οικοπέδων στη Γλυφάδα τη δεκαετία του 1930.  Την εποχή που η Γλυφάδα ήταν αγαπημένος προορισμός των Αθηναίων και θεωρείτο «εξοχή».

«Εξασφαλίσατε την θερινή διαμονήν σας: Με μίαν προκαταβολήν εφ’άπαξ 2-4 δρχ. κατά πήχυν και με μίαν μηνιαίαν δόσιν εξ 60 λεπτών επίσης κατά πήχυν, λαμβάνετε εις την κατοχήν σας ένα οικόπεδο στην Γλυφάδα (εντός του εγκεκριμένου σχεδίου).  Δύνασθε αμέσως να κτίσετε άνευ ουδενός περιορισμού.

Με όσα θα διαθέσητε 2 έτη δια θερινήν δύνασθε να γίνετε ιδιοκτήται οικοπέδου και κατοικίας.

Τιμή πήχεως 45-65 δρχ.  Εμβαδόν οικοπέδων 1066 πήχ.  Εξόφλησις 8ετής άτοκος.

Προνομιούχος τοποθεσία. Νερό άφθονον προς καλλιέργειαν. Ηλεκτρικόν, τηλέφωνον.

Ο πρωτόγονος αήρ του Υμηττού, το οξυγόνον της θαλάσσης του Σαρωνικού, θα αμιλλώνται εις το να σας επαυξήσουν τα έτη της ζωής σας.

Τα μεγάλα εξωραϊστικά έργα που λίαν προσεχώς θα γίνουν στην Γλυφάδα, σας εγγυώνται δια την καλήν τοποθέτησιν των χρημάτων σας».

 

Πηγή: neoclassicalgreece.blogspot.com