Αναμνήσεις

Ήξερες πως η περιοχή μας είχε ένα δικό της νησάκι;

Ήξερες πως η περιοχή μας είχε ένα δικό της νησάκι;

Και όμως! Υπήρχε ένα νησάκι, μεταξύ Έδεμ και Καλαμακίου. 

Απήχε 500 μέτρα από την ακτή και "μπαζώθηκε" το 1970  για να γίνει η Μαρίνα Αλίμου. 

Στο απόκομμα της εφημερίδας «Τα Νέα» του 1962, αναφερεται το νησάκι όπως επίσης και η διάσωση εννέα ναυαγών από τον Κωνστ. Κακίτση, κάτοικο της περιοχής μας. 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΤΑ ΝΕΑ" ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1962

Κομματιασμένο επάνω στά βράχια παρέμεινε καί χτές τό αλιευτικόν (γρί-γρί) 
« Άγιοι Άνάργυροι», τό οποίον προσήραξε προχθές τό απόγευμα, λόγω θαλασσοταραχής, στό ξερονήσι πού βρίσκεται περί τά 500 μέτρα από τήν ακτήν τού Έδεμ τού Παλαιού Φαλήρου.Τά ναυαγοσωστικά δέν επεχείρησαν έκ νέου νά τό μέταφέρουν είς ασφαλές μέρος πάρα τό ότι ή θάλασσα ηρέμησε καί ή προσέγγισις ήταν δυνατή. Έν τώ μεταξύ οι 23 ναυαγοί ανεχώρησαν χθές τήν μέσημβρίαν είς Ναύπλιον όπου καί διαμένουν μονίμως. Ανωτέρω: Το ημιβυθισθέν αλιευτικόν είς τόν τόπον τού ναυαγίου. Είς τό άκρον άριστερά διακρίνεται ό τολμηρός ψαράς Κωνσταντίνος Κακίτσης, ό οποίος μέ κίνδυνον τής ζωής του διέσωσεν εννέα από τούς ναυαγούς.