Αναμνήσεις

Τα Λουτρά Αλίμου

Τα Λουτρά Αλίμου

Φωτογραφία τραβηγμένη στο τέλος της δεκαετίας του ’50 στα Λουτρά Αλίμου.

Τα Λουτρά Αλίμου ήταν τα τρίτα στην σειρά στην παραλία του Καλαμακίου, μετά τα Λουτρά της Πικροδάφνης (1η στάση Καλαμακίου) και τα Λουτρά Γεμενάκη (3η στάση Καλαμακίου).

Διακρίνονται οι "καμπίνες" όπου άλλαζαν οι λουόμενοι.  Υπήρχαν και λουτροκόμοι οι οποίες οδηγούσαν τους λουόμενους σε ελεύθερη καμπίνα για να αλλάξουν ρούχα.

 

Ελισάβετ Μιτσού