Αναμνήσεις

Μερικές ακόμη φωτογραφίες από το Πάσχα περασμένων δεκαετιών

Μερικές ακόμη φωτογραφίες από το Πάσχα περασμένων δεκαετιών

Συνεχίζουμε με αναμνηστικές φωτογραφίες περασμένων δεκαετιών.

Δύο ακόμη φωτογραφίες που δείχνουν πως γιόρταζαν οι Καλαμακιώτες στις αυλές τους την ημέρα του Πάσχα.